SALGS- OG LEVERINGSVILKÅR

Forsiden / SALGS- OG LEVERINGSVILKÅR

Firmaleie

Produkter og tjenester fra iTet kan leies gjennom iTet Finansierings løsning. Firmaleie fremgår som et betalingasalternativ i handlekurven. For øvrige spørsmål i forbindelse med firmaleie kontakt ehandel@itet.no   
Alle priser er i norske kroner, oppgitt med og uten 25% MVA. Faktura, som forfaller til betaling i hht
avtale, utstedes av iTet AS (org. nr 981 701 097). Forfallsdato er det tidspunkt da beløpet skal være godskrevet iTets konto. Ved forsinket betaling belastes purregebyr og morarenter i hht Rentelovens bestemmelser. Ved valg av betalingsmiddel faktura, vil det tillegges et gebyr på kroner 95.-.

Priser og betalingsbetingelser

Vi tar forbehold om feil i oppgitte priser og artikkelnavn.

Frakt og levering  
Vi sender normalt med distributørenes transportører. Frakt er estimert i handlevogn og vil variere i forhold til kjøp. Reel frakt fra distributr vil bli belastet faktura. Det er viktig at adressen som oppgis som leveringsadresse er åpen for levering mellom kl. 08.00 og kl. 16.00. Normal leveringstid er 1-4 dager avhengig av leveringsadresse. Varer som ikke finnes på lager ved bestilling er spesifisert i produktbildet på handelsløsningen og vil gi informasjon om forventet tilgjengelighet. Med mindre annet er avtalt vil ordren kunne splittes i delleveranser. Fraktkostnaden vil følge hver enkelt forsendelse. Faktura og ekspedisjonsgebyr kommer i tilegg pr ordre.

EE Avfall
iTet har gratis mottak av EE-avfall ved alle våre lokasjoner for våre kunder. Kontakt e-handel@itet.no eller telefon 400 00 500 for mer informasjon.


Salgspant  
Selger har salgspant i maskiner og programvare inntil de er betalt i sin helhet, jf Panteloven § 3-17. Dette innebærer at varen kan bli begjært tilbakelevert jfr. Tvangsfullbyrdelsesloven 9-1 og 9-2.


Reklamasjon
Reklamasjon skal som hovedregel skje innen 8 dager fra leveringsdato via
e-handel@iTet.no eller i annen skriftlig form. Ved forbrukerkjøp gjelder forbrukerkjøpslovens og angrerettslovens bestemmelser. 

Ved reklamasjon som skyldes mangelfull eller feilaktig vare, og hvor varen skal returneres, skal retur av varen skje uten ugrunnet opphold. Varen skal returneres i originalemballasjen med betalt returfrakt og i samme stand og mengde som ved levering. På forhånd avtalte fraktutlegg vil bli refundert.

Avbestillinger
Evt. avbestilling skal som hovedregel foretas via
e-handel@iTet.no straks og uten ugrunnet opphold. 


Skade på varen
Transportskade skal meldes uten ugrunnet opphold til
e-handel@iTet.no

Garanti og reklamasjonsperiode
Ved næringskjøp gjelder 12 mnd garanti og 12 mnd reklamasjonsrett mot material- og/ eller fabrikasjonsfeil fra leveringsdato. Ved forbrukerkjøp gjelder forbrukerkjøpslovens regler.

Ved alminnelige kjøp gjelder garanti og reklamasjonsretten ikke for

- feil oppstått ved unormal bruk eller ytre påvirkning.
- k
ostnader for montering/demontering av feilaktig vare. 
-
kostnader for reparasjon ved et annet verksted enn det som er avtalt med iTet
- f
ølgeskader forårsaket av den feilaktige varen.
- s
litasjedeler og forbruksvarer som for eksempel mus, musmatter, blekkpatroner, tastatur, m.m. Utover dette følges kjøpslovens regler. 

- iTet har ikke annet erstatningsansvar enn det som følger i alminnelige kontraktsforhold.  

Angrerett - gjelder KUN ved forbrukerkjøp  (Denne løsningen støtter ikke forbrukerkjøp (Kjøp/salg til privatpersoner)
Angrerettloven gir forbrukere en ubetinget rett til å gå fra avtalen (angrerett) ved å melde fra til selger innen 14 dager etter at forbrukeren mottok hele varen og opplysninger som kreves med hjemmel i angrerettloven kapittel 3 er mottatt på foreskreven måte, herunder angrerettskjema. Angreretten utløper senest tre måneder etter at varen er mottatt eller etter 1 år dersom opplysninger om angrerett ikke er gitt. Fristen anses overholdt dersom melding er avsendt innen fristens utløp og på en måte som er forsvarlig etter forholdene. I meldingen skal forbrukeren opplyse hvilken måte varen vil bli returnert på. Ved bruk av angreretten faller partenes plikt til å oppfylle avtalen bort. Dersom noen av partene har oppfylt hele eller deler av avtalen skal det skje en tilbakeføring. Forbruker skal tilbakeføre varen innen rimelig tid. Dette gjelder selv om forbrukeren ikke har fått det han eller hun har krav på å få tilbakelevert fra selgeren. Selger plikter å tilbakebetale det forbrukeren har betalt innen 14 dager fra den dag selger mottar varen eller henteseddel eller varen er stilt til rådighet. Dersom du har postgirokonto eller bankkonto bes kontonummer opplyst. Eventuelle kostnader ved retur av varen bæres av forbrukeren, med mindre selgeren har misligholdt avtalen eller selgeren i henhold til avtalen har levert en erstatningsvare fordi den bestilte vare ikke var tilgjengelig. Varer som er sendt gjennom posten eller selvstendig fraktfører skal sendes tilbake på samme måte eller leveres selger i originalemballasjen med betalt returfrakt. Forbruker plikter ikke å motta eller innløse en vare før den returneres selger, men kan isteden betale returkostnadene og be den som leverer varen om å returnere varen til selgeren.


Unntak og begrensninger i angreretten  
Angreretten gjelder ikke dersom varen ikke kan leveres tilbake i tilnærmet samme stand og mengde, og beskadigelsen eller forringelsen skyldes uaktsomhet eller manglende omsorg fra kjøpes side. Videre kan angreretten ikke gjøres gjeldende for lyd- eller bildeopptak eller datamaskinprogrammer hvor forseglingen er brutt.


Webhandel og sikkert


Hvordan ivaretas sikkerheten i handelsløsningen ? 

Det brukes kryptert kommunikasjon for all overføring av sensitive data, hvilket betyr at kjøpsprosessen, fra man registrerer e-mail adressen (enten som ny eller eksisterende kunde), foregår slik at dersom noen "avlyttet" linjen ville det ta dem mange år å knekke koden. Krypteringen som brukes er den sterkeste som er anbefalt og tilgjengelig i dag (128-bit). Vær oppmerksom på at noen eldre browsere bare kan klare lav kryptering (40-bit). 40-bit er lettere å knekke enn 128-bit, men det er fortsatt svært lav sannsynlighet for at koden kan knekkes. For å sjekke om browseren bruker 128 eller 40 bit kryptering kan du flytte muspilen over låsen i statusfeltet nederst i browseren.


Når neste side kommer opp skal man se en lås nede i statusfeltet på browseren. Dersom en advarsel kommer opp er dette fordi vi bruker samme sertifikat for flere websider - klikk ja/ok for å gå videre. Man kan klikke på denne låsen for å se informasjon om sertifikatet og hvem som har utstedt dette. De påfølgende sidene er ikke tilgjengelige uten at denne låsen synes i statusfeltet på browseren.